امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
ایمانیه استاندار فارس
استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آبخیزداری
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
جاجرمی زاده
دانشگاه پیام نور شیراز میزبان دومین کنفرانس ملی ” تحول گرایی در مدیریت”
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲