دومین دوره لیگ فوتسال روستاها و عشایر شهرستان ارسنجان
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
صفحه ورزشی ۲۵ اردیبهشت ۹۸ روزنامه تماشا
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵