وعده پاکسازی و بهسازی چشمه گلابی داراب محقق شد
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
زلزله ۴ ریشتری بیرم خسارت نداشت
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰