امروز - پنجشنبه - ۴ مرداد ۱۴۰۳
تقویت و توسعه زیرساخت های ورزش همگانی در شیراز/ تقویم مشترک فعالیت های ورزش همگانی تدوین می شود
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
معضل حامی مالی در تیم های بانوان حاضر در لیگ های مختلف / چشم انتظاری بانوان بلند قامت شیرازی برای حمایت مالی
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۵