لزوم استفاده از ظرفیت بانوان در راستای توسعه کشور
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
تحقق ۱۱۷درصدی اعتبارات سفر اول رئیس، جمهور در فارس
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۵