پایان رقابتهای کمان سنتی جام رمضان فارس با معرفی نفرات برتر
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
صفحه ورزشی ۲۹ اردیبهشت ۹۸ روزنامه شیرازنوین
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۹