افتخارآفرینی ورزشکاران فارس در مسابقات پرس سینه کشور
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
صفحه ورزشی ۲۳ خردادماه ۹۸ روزنامه شیرازنوین
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۳