حضور نمایندگان فارس در مسابقات آسیایی بیلیارد
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
صفحه ورزشی ۲۰ خردادماه ۹۸ روزنامه تماشا
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰