راه یابی تیم مینی بسکتبال دختران کازرون به مسابقات کشوری
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
صفحه ورزشی ۱۹ خردادماه ۹۸ روزنامه شیرازنوین
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۹