بهروز کارگران قهرمان مسابقات جایزه بزرگ تنیس خاکی شیراز
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
رئیس ستادترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش های زورخانه ای استان فارس : رسانه های به ترویج فرهنگ پهلوانی کمک کنند
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶