روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس خبر داد / میدان امام حسین (ع) محل تجمع جامعه ورزش و جوانان در شیراز است
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
صفحه ورزشی ۹ خردادماه ۹۸ روزنامه شیرازنوین
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۹