مدیرکل ورزش و جوانان: قانون در محدودیت های ورود خیرین به عرصه ورزش بازنگری کند
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
افتتاح مسابقات طناب کشی مشاغل آزاد بانوان شهرستان شیراز
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵