روزنامه تماشا
صفحه ورزشی روزنامه تماشا ۱۹ مردادماه ۹۸
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
دختران فارس در رقابت‌های تیمی شطرنج کشور اول شدند
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹