صفحه ورزشی دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸ روزنامه شیرازنوین
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
پاسخگویی مدیران ورزش و جوانان به مردم در میز خدمت نماز جمعه
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۷