هیئت شطرنج استان فارس دوره مربیگری درجه ۳ برگزار می کند
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
صفحات ورزشی روزنامه شیرازنوین مورخ ۹۷/۱۰/۲۵
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵