ورزشکار شیرازی، قهرمان پینگ پنگ جهانی
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
صفحه ورزشی روزنامه شیرازنوین امروز یکشنبه ۲۵ فروردین ماه ۹۸
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵