نخبه پروری و استعداد یابی دو مورد مهم در پایگاه قهرمانی فارس
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
آغاز رقابت های جهانی تنیس از امروز در شیراز
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵