بانوی کاراته کار فارسی مسافر مسابقات لیگ جهانی شد
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
مسئول کمیته کراس ترنینیگ هیات ورزش های همگانی استان فارس منصوب شد
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹