توسعه زیرساخت‌های شهری در محله گلشن شیراز
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
بازدید یاوران شورای محلات شیراز از پروژه های شهرداری
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰