تقسیم بسته های معیشتی در بالاده با حضور تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران کشور
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
علی با وقار بعنوان رئیس هیأت تکواندو فارس انتخاب شد
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱