قتل؛ پشت پرده واژگونی خودرو
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
توضیحات سخنگوی شهرداری شیراز در خصوص ورود یکی از شهروندان به مسیر حرکت قطار
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷