مسابقات شنا در فراشبند برگزار شد
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
سه برنز و یک نقره حاصل کار دختران کاراته کا فارس
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۵