فراخوان بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی سرآمدان ادبی در کشور
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
استان فارس آخر هفته بارانی می شود
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹