برگزاری جلسات شورای ورزش شهرستان شیراز با رویکرد حمایتی/ تشکیل کارگروه تخصصی در آینده ای نزدیک
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
نشست فصلی مسئولین کمیته های هیأت ورزش های همگانی استان فارس برگزار شد
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲