درخشش زوج تکواندوکار شهرستان مهر در رقابت های بین المللی
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
برگزاری اردوی انتخابی تیم دوچرخه سواری فارس در شیراز
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۲