هفته دوم لیگ آزادگان و نمایندگان فارس روی نوار باخت
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
دختران هندبالیست کازرونی صدر نشین گروه دوم
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰