پنج بانوی شیرازی در دوره های مربیگری و داوری بین المللی کونگفو شرکت می کنند
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
انصراف پرسپولیس بهبهان از حضور درمقابل شهید شاملی کازرون
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۲