با دعوت محمد بنا؛ حضور هفت کشتی گیر شیرازی در اردوی تیم ملی
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
هفته بیست و هفتم لیگ آزادگان؛ کسب سه امتیاز ارزشمند فجر در خانه
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۱