دستان توانمند دانش‌آموزان کم‌توان شیرازی که مهارت می‌آفرینند
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
تاکید بر نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی در ارتقای آموزش های مهارتی و تربیت فارغ التحصیلان متخصص
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۱