پیروزی مقتدرانه شهید شاملی کازرون در مقابل ستارگان
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
کسب نایب قهرمانی هیئت کونگ فو استان فارس
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۱