امام جمعه استهبان: موضوع تخلف انتخاباتی در حوزه استهبان، نی ریز و بختگان پیگیری و نتیجه‌اش اعلام شود
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
انجام فضای سبز در سطح ۵۴۹هکتار از اراضی شهرک های صنعتی استان فارس
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹