دیدار تیم زاگرس شیراز و بانوان نماینده سینا بوشهر لغو شد
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
ووشو به المپیک ۲۰۲۲ جوانان راه یافت
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۰