هفته ۲۹ لیگ آزادگان؛ مصاف تیم های شیرازی با تیم های شمالی
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
شش بانوی جوان هندبالیست استان فارسی در اردوی تیم ملی
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳