شکست قشقایی در برابر میزبان
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
صفحات ورزشی روزنامه تماشا ۲۸ فروردین ۹۸
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷