روز اول مسابقات جام خوشه چین با شش مسابقه در بخش بانوان و آقایان برگزار شد
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
باخت دختران فوتبالیست فارس در مقابل بانوان ذوب آهن
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱