توقف پویندگان فجر مقابل دختران اصفهانی
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
شکست تیم پارس آرا مقابل هیات فوتبال خراسان رضوی
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۴