فجر نیم فصل دوم را با شکست آغاز کرد
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
وعده دیدار همه ورزشکاران فارس برای بزرگداشت شهید سلیمانی
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷