لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=6445

QR: شکرچی در گفت و گو با ورزش پارس مطرح کرد؛ بوکسوران جهرم آماده برای شرکت در مسابقات