دکه مطبوعات ورزشی شیراز
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
هفته ۲۹ لیگ آزادگان؛ مصاف تیم های شیرازی با تیم های شمالی
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳