افزایش ۲۰ هزار متری فضای ورزشی فارس با افتتاح پروژه های ورزشی
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
برگزاری رقابت های گزینش نفرات برتر فارس جهت شرکت در مسابقات جهانی مجازی
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵