شکست مردان هندبالیست کازرونی در مقابل تیم کویتی
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
انتصاب مربی گراشی بعنوان رییس کمیته مربیان پینگ پنگ فارس
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۳