رئیس هیأت پزشکی ورزشی فارس از ارائه خدمات ویژه به ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی استان خبر داد
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
مسئول تیم ملی ورزش زورخانه ای و پهلوانی از برگزاری رقابت های انتخاباتی تیم ملی و کشتی پهلوانی خبر داد
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸