انتصاب سرپرست انجمن ورزش های همگانی نابینایان و کم بینایان استان فارس
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
اعضای ستاد انتخابات استان فارس معرفی شدند
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹