مسابقات بدمینتون دانش آموزان دختر شهرستان فیروز آباد برگزار شد
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
رئیس گروه توسعه ورزش های همگانی فارس به عنوان رئیس گروه برتر کشور انتخاب شد
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳