امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
کسب نایب قهرمانی هیئت کونگ فو استان فارس
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
پیروزی شهید شاملی کازرون در مقابل مدعی قهرمانی
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۳