کسب ۳ مدال طلا در مسابقات او اسپرت جهان توسط ورزشکاران فارس
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
آغاز بازآفرینی فضاهای رها شده در شهرداری منطقه ۴ شیراز
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵