لیگ تندرستی با هدف ایجاد تحرک و روحیه نشاط برگزار می شود
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء فارس عزادار شد
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱