نوید افتتاح سالن شش هزار نفری شیراز تا اوایل خرداد ماه
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
دلنوشته رئیس بیمارستان شهید رجائی درخصوص شرایط تلخ این روزهای کادر درمان
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۲