برگزاری سومین دوره مسابقات دارت جام رسانه در شیراز
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
گلستان قهرمان مسابقات کبدی کشور
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹