اجرای طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به روستای محمدآباد استهبان
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
اتحاد تاریخچی قهرمان مسابقات والیبال طایفه قره قانی ایل قشقایی
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹