استاندار: فعالیت‌های ارزشمندی در تکمیل زیرساخت‌های ورزشی فارس انجام شده است
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
سمینار آموزشی کراسفیت در شیراز برگزار شد
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۱